Tietokoneohjatut teollisuusrobotit

Teollisuusrobotti on nykyään jo arkipäivää teollisessa tuotannossa. Käytännössä kyseessä on erilaisia työvälineitä käyttävä laite, jota voidaan mukauttaa tarpeen mukaan. Mukautus tehdään ohjelmistojen avulla, mikä vuoksi tietokoneohjelmistoteollisuus on kasvanut omaksi teollisuudenalakseen. Erikoisyritykset valmistavat, ylläpitävät ja kehittävät tietokoneohjelmistoja, joita hyödynnetään teollisessa tuotannossa. Tällaisesta tietokoneen ja ohjelmistojen avulla käytettävästä laitteesta käytetään nimitystä robotti. Robotin liikkeitä voidaan muokata ja ohjata hydrauliikan ja sähköisten laitteiden avulla, jotka puolestaan saavat ohjauskäskynsä tietokoneohjelmistojen kautta.

Robottien kehitys

Teollisuusrobottien kehitys alkoi 1960-luvulla USA:ssa Unimation Inc. -nimisen yrityksen toimesta. Yritys oli edelläkävijä ja sai tuotua ensimmäisen teollisen robotin tuotantokäyttöön jo vuonna 1961 kun GM autoyhtiö otti sen kehittämän robotin käyttöön tehtaallansa. Robottien hyödyntäminen oli alusta alkaen menestys ja GM pystyi tuplaamaan tuotantonsa alkeellisten tietokoneohjelmien avulla ohjattavilla roboteilla. 1970-luvulla kilpailu kiristyi kun Eurooppalaiset ja Aasialaiset valmistajat toivat omia teollisuusrobotteja markkinoille. Tietokoneohjattujen robottien avulla saavutettiin aivan uusia ennätyksiä massatuotannossa. 2000-luvulle tultaessa jo miljoonat tietokoneohjelmin ohjatut robotit toimivat keskeisissä osissa teollista tuotantoa.

Käyttökohteita

Teollisuusrobottien ideana on ohjelmoinnin avulla määritellä laitteen liikkeet aina tarpeen mukaan. Tietokoneohjelmiston avulla voidaan laite ohjelmoida tekemään erilaista liikettä ja siten sama robotti voi valmistaa erilaisia tuotteita tai toimia tuotannon eri työvaiheissa. Sama robotti voidaan nykyään ohjelmoida toimiaan ensin tuotteen kokoonpanossa laittaen erilaisia osia millin tarkasti omiin paikkoihinsa ja tämän jälkeen robotti voidaan siirtää maalaamoon, jossa sen käsivarret ohjelmoidaan käyttämään maalausruiskua kootun tuotteen maalaamiseen mahdollisimman vähäisellä maalihävikillä. Lopuksi sama robotti voidaan ohjelmoida pakkaamaan lopputuote varovasti tuotteelle suunniteltuihin laatikoihin.

Tietokoneohjelmistoilla ohjattavat robotit ovat suuri investointi, mutta investointien takaisinmaksuaika on suhteellisen pieni roboteilla saatavan edun vuoksi. Niiden avulla voidaan vähentää työvoimakustannuksia ja robotit suoriutuvat monotonisista tehtävistä tasaisemmalla laadulla kuin kukaan ihminen pystyisi tehtävän suorittamaan. Monet ihmiset ovatkin joutuneet etsimään uuden elannon itselleen robottien viedessä työn, mutta saman aikaan robottien käyttäminen on luonut suuren joukon uutta työtä ohjelmistoteollisuudessa. Korkean osaamisen ohjelmistoasiantuntijoille on avautunut teollisuusohjelmistojen parissa aivan uusia mahdollisuuksia. Teollisuusohjelmistojen ansiosta ihmiset saavat laadukkaampia tuotteita ja voivat siirtää monotoniset tehtävät teollisuudessa roboteille. Ihmisille jää sen sijaan mielekkäämmät robottien ohjelmistojen suunnittelu- ja kehitystehtävät.