Suurtehotietokoneet luovat tietä teollisille 3D-mallinnuksille

Kolmiulotteista (3D) mallinnusta pystyy toteuttamaan helposti nykyaikaisella kotitietokoneellakin, mutta kun tuloksia halutaan nopeammassa tahdissa, on työhön valjastettava niin sanottu suurtehotietokone. Suurtehotietokone on rakennettu yksinomaan korkeaa laskentatehoa tavoitellen. Suurtehotietokoneita hyödynnetään erityisesti teollisessa suunnittelussa, jossa 3D-rakennustietokonemallit ovat tärkeässä osassa. Suurtehotietokone tuottaa visuaalisen mallinnuksen nopeasti, mikä pienentää kustannuksia. Erilaisia suunnitelmia voidaan tarkastella näyttöpäätteeltä kolmiulotteisina malleina ilman, että visuaalisia pienoismalleja tarvitsee rakentaa fyysisesti.

Seuraavat aste suurtehotietokoneen jälkeen on supertietokone. Tällaiseksi tietokoneeksi määritellään vain laite, joka on valmistuessaan maailman tehokkaimpia tietokoneita. Supertietokoneita hyödynnetään sovellutuksissa, joissa tarvitaan järeää laskentatehoa. Tällaisen laskentatehon omaavat tietokoneet mahdollistavat aivan uusia asioita ja avaavat tutkijoille uusia mahdollisuuksia. Niiden vaikuttavuus on huomattu ja ymmärretty valtioiden johtajien tasolla ja siksi, toisin kuin suurtehotietokoneita, supertietokoneita ei pysty vapaasti hankkimaan. Niihin liittyvän teknologian vienti toiseen valtioon on luvanvaraista ja säädeltyä, koska niiden avulla voidaan saavuttaa suuria etuja esimerkiksi digitaalisessa sodankäynnissä lamaannuttaen kohdejärjestelmiä tietoverkossa tai salausjärjestelmien murtamisessa vakoilussa. Arkisemmin supertietokoneita käytetään säätilojen muutoksien mallintamisessa. Tällaiset tietokoneet ovat vielä harvoissa käsissä, mutta samaa periaatetta noudattavat suurtehotietokoneet ovat arkipäiväistyneet rakennusteollisuuden suunnittelijoiden keskuudessa.

Suurtehotietokoneet rakennusteollisuudessa

Tietokoneiden ja suunnitteluohjelmistojen myötä käsin piirtäminen rakennussuunnittelussa on kadonnut käytännössä kokokaan. Tietokoneella mallinnettua rakennusta voi arvioida täysin eri tavalla kuin piirustuksia tai pienoismalleja, joita aiemmin käytettiin suunnittelussa. 3D-mallinnusta voidaan liikutella erilaisia taustoja vasten helposti ja se voidaan sijoittaa täysin erilaisiin ympäristöihin. Mallinnus on mahdollista sijoittaa erilaisiin olosuhteisiin, joihin voidaan olla vuorovaikutuksessa. Animaatioiden avulla luodaan realistisia havaintoja suunnitelman käytettävyydestä. Fyysinen pienoismalli on kuitenkin elävämpi kuin näyttöpäätteen 3D-havainnekuva tai animaatio, joten 3D-tulostamista tehdään usein hyviksi todetuista mallinnuksista ennen lopullista päätöstä suunnitelman toteuttamiskelpoisuudesta. Mallinnuksen piirtämisen tavoin kolmiulotteinen tulostaminen vaatii paljon tehoa tietokoneelta.

3D-rakennusmallinnus on mahdollista toteuttaa monin eri tavoin. Lopullinen käyttökohde määrittelee, voidaanko esimerkiksi kopioida olemassa olevista todellisista fyysisistä malleista virtuaalisia mallinnuksia erikoisskannereilla tai käytetäänkö kohdetta varten tehtyjä algoritmeja, jotka luovat kolmiulotteisen mallin. 3D-rakennustietokonemallien ja -ohjelmistojen käytön osaaminen on tänä päivänä osa jokaisen rakennussuunnittelijan perusosaamista. Nämä taidot omaava suunnittelija pystyy luomaan entistä tehokkaammin aivan uusia ratkaisuja rakennustekniikassa, jotka parantavat asumismukavuutta ja parantavat rakentamisen laatua.