Peliteollisuuden ohjelmistoilla voidaan luoda elokuvamaisia kokemuksia

Peliala tarvitsee 3D-mallinnusta kuten elokuvateollisuus

Pelien kehittäminen on nykyään suosittua, koska peleistä on tullut suurta ajanvietettä etenkin nuorison keskuudessa. Monesti ne, jotka ovat varsinaisia tehopelaajia, hakeutuvat myös pelinkehittäjiksi. Peliala kukoistaa Suomessa ja on sanottu, että se olisi seuraava Nokia. Peleillä on myös yhteiskunnallista merkitystä nykyään, ja niiden avulla voidaan korostaa erilaisuutta, mikä näkyy esimerkiksi pelien hahmovalinnoissa.

Pelien laadukkuus riippuu paljon tietokoneohjelmistojen kyvystä mallintaa peli- ja kilpailutilanteita. Jos siis pelaat autopeliä, sen täytyy mukailla oikeaa autolla ajamisen tunnelmaa. Siksi pelimaailma muistuttaa monessa suhteessa elokuvamaailmaa: tilanteiden tulee mallintaa todellisuutta, mutta niiden on myös näytettävä houkuttelevilta. Pelimaailma onkin erikoinen alue tietokoneohjelmissa, koska sen on otettava kantaa koodiin ja visuaalisuuteen. Ei siis riitä, että olet hyvä koodaaja; sinulla pitää olla myös visuaalista näkemystä.

Toki peliteollisuudessa on omat tekijänsä grafiikalle ja koodille, mutta tällä alalla niiden on nivouduttava toisiinsa erityisen tiiviisti. Koska pelien koodaaminen on työlästä, olisi outoa, jos niiden grafiikkaan ei panostettaisi. Siksi pelit ovat nykyään graafikkojen voittokulkua, koska he pääsevät näyttämään niissä kyntensä. Peli onkin nykyään jopa elokuvamainen elämys, koska sen visuaalisuus hipoo todellisuutta. Uudet kauhupelit ovat monesti jopa K-18-materiaalia.

Pelimoottorit ovat kehityssoftia

Unity on suosittu pelisofta, joka sopii myös aloittelijalle. Se onkin helppokäyttöinen ohjelmisto, jossa on kaikki peleissä tarvittavat ominaisuudet. Unity on Unity Technologiesin kehittämä pelimoottori, jossa on panostettu kolmiulotteisuuteen. Pelisoftia kutsutaankin usein pelimoottoreiksi, koska se mahdollistaa pelin pyörimisen ja toimimisen moitteettomasti. Pelimoottori on kuin suoritin, joka saa pelin toimimaan.

Unityn ohella toinen suosittu pelimoottori on CryTekin CryEngine. Se on alunperin saksalaisen pelisuunnittelijan kehittämä pelisofta. Kolmas tunnettu pelisofta on Epic Gamesin Unreal Engine. Se kehitettiin Unreal-peliä varten vuonna 1998. Unreal Enginellä on tehty mm. Harry Potter ja Azkabanin vanki -peli. Scirran Construct-pelimoottori sopii aloittelijalle, kuten Unitykin. Construct-softa houkuttelee kotisivuillaan tekemään ensimmäisen pelin Constructilla. Siksi sen voi olettaa sopivan kenelle tahansa.

Pelien ohjelmointikielenä voi olla esimerkiksi C# (C-sharp), Javascript, Java tai HTML5. Aiemmin suosittu nettipelien ohjelmointikieli oli Flash, mutta sen kehittäjä Adobe on ilmoittanut Flash-tuen loppumisesta vuonna 2020.

Pelisoftat voivat olla ilmaisia tai maksullisia. Edellä mainitut Unity, Construct ja Unreal Engine ovat ilmaissovelluksia. Muita ilmaissovelluksia ovat Game Maker: Studio ja Godor Engine. Muita pelisoftia ovat esimerkiksi Blender, Hansoft, Wrike ja Helix Core.

Pelit kilpailevat kuluttajien ajankäytöstä

Peliteollisuus joutuu kamppailemaan kilpailussa muiden harrastusten ja ajanvietteiden kanssa. Siksi pelien on oltava todella houkuttelevia, jotta pelaaja kokee saavansa vastinetta sille, että hän käyttää aikaansa pelin pelaamiseen. Peliteollisuus onkin joutunut kehittämään näyttäviä 3D-ratkaisuja, jotka muistuttavat elokuvamaailmaa. Toisin kuin Office-sovellukset, jotka pyrkivät työn tehostamiseen, pelit pyrkivät viihdyttämään ihmisiä. Peliteollisuus eroaakin monella tavalla perinteisestä softakehityksestä. Pelimoottorit ja grafiikka tarvitsevat esimerkiksi paljon resursseja tietokoneelta.

Pelimaailma on kokonaan oma laaja kenttänsä, johon kuuluu myös pelien oheistuotteet. Pelistudiot saavat merkittäviä tuloja myös kuuluisien pelien oheistuotteista, kuten esimerkiksi Angry Birds on osoittanut. Pelien tulevaisuus tuntuukin olevan mobiilissa, koska ihmiset käyttävät nykyään jopa enemmän mobiilia kuin tietokonetta. Tietokonepelaaminen ei kuitenkaan tule katoamaan, koska se tarjoaa mahdollisuuden suuriin grafiikkatiedostoihin ja näyttäviin ominaisuuksiin, joiden pyörittämiseen tarvitaan tehokkaita pelitietokoneita.

Verkkopelaaminen ja virtuaalitodellisuus ovat haastavia ominaisuuksia peliteollisuudessa

Verkkopelaaminen on erityisen suosittua nykyään. Siksi pelivalmistajat tekevätkin pelejä, jotka soveltuvat kaveriporukoiden pelattavaksi verkossa. Jokainen voi siis olla yksin kotonaan, mutta verkkopeli yhdistää pelaajat samaan tapahtumaan virtuaalisesti. Verkkopelaaminen saattaa rajoittaa pelien raskaita ominaisuuksia, koska pelin pitää toimia moitteettomasti verkon yli. Virtuaalitodellisuus tuo omat haasteensa peleihin, koska peleissä pitää silloin olla käyttöliittymä esimerkiksi virtuaalilaseille. Unity, Unreal Engine ja Lumberyard ovat pelisoftia, jotka tukevat virtuaalitodellisuutta. Virtuaalilasimerkkejä ovat esimerkiksi Oculus Rift, Samsung VR, PlayStation VR ja Microsoft Hololens.